Refleksoterapevt-poklic, ki ga pridobite z opravljenimi zdravstvenimi znanji

Ali ste vedeli, da je za Refleksoterapevta potrebno opraviti tudi predpisane zdravstvene izpite? Preberite si kdo je Refleksoterapevt in kakšne so njegove naloge.

Vir, ZRSZ


➡️REFLEKSOTERAPEVT


➡️Kratek opis:
✔️Refleksoterapevt je strokovnjak s področja komplementarnih zdravstvenih ved in je usposobljen za refleksnoconsko masažo stopal. Refleksoterapevt pomaga posamezniku ohranjati zdravje.
✔️Dela Refleksoterapevta:
Tipična dela, ki jih opravlja, so:
✔️sprejem stranke,
✔️vodi terminske načrte za obiske strank,
✔️s posebno tehniko masaže stopal spodbuja in uravnava človekovo energetsko ravnovesje in z refleksnoconsko masažo stopal vzdržuje človekovo psihofizično ravnovesje. ✔️Izdela terapevtski načrt za uporabnika in mu ga predstavi.
✔️Ugotavlja energetske zastoje v telesu, izvaja prenatalno in metamorfno tehniko z analizo dogodkov.
✔️Izvaja masažo stopal ali dlani v povezavi z zobmi ter metamorfno tehniko z analizo dogodkov.
✔️Pomaga pri socializaciji osebe v njenem širšem in ožjem okolju in s posebnimi tehnikami aktivira/ umirja refleksne cone na stopalu in na dlaneh.
✔️Terapevtsko obdeluje posebna mesta glede na človekovo motoriko in na nezavedne funkcije ter vzpodbuja in harmonizira energetske centre. ✔️Refleksoterapevt samostojno komunicira s strankami in izvaja refleksoterapevtski program.
✔️Vzdržuje pozitivno profesionalno identiteto in sodeluje pri raziskovalnem delu.
✔️Nenehno se izobražuje in dopolnjuje svoja znanja iz zakladnice komplementarnih zdravstvenih dognanj.


➡️Delovni pripomočki:
Pri svojem delu uporablja predvsem roke.


➡️Pripomočki refleksoterapevta so:
✔️masažna miza,
✔️stol,
✔️rjuhe, brisače,
✔️krema za masažo, ✔️svetilka,
✔️delovna obleka in obutev,
✔️ustrezen zračen, ogrevan, miren prostor, kjer se izvaja refleksnoconska masaža stopal in diskretna meditativna glasba.


➡️Dokumenti, ki jih uporablja, so:
✔️plan dela,
✔️protokol RCM,
✔️izjava o seznanjenosti z možnimi reakcijami po RCM,
✔️naročilnice in druga dokumentacija potrebna za organizirano zasebno dejavnost.


➡️Izdelek in storitev:
✔️Z Refleksoterapijo pomaga pacientom povrniti zdravje, vzdržuje človekovo psihofizično ravnovesje in po potrebi izdela in izvede terapevtski načrt.


➡️Znanja in spretnosti:
✔️Poleg osnovnih spretnosti in veščin ter splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja v programu usposabljanja za refleksoterapevte si udeleženci:
✔️pridobijo pozitiven odnos do zdravja in zdravega načina življenja
✔️uporabljajo in obvladajo temeljne pojme in definicije higiene ter spoznajo njen pomen za poklic
✔️razvijajo delovne navade in znajo poskrbeti za osebno higieno, posebej za higieno nog in se zavedajo pomena le tega
✔️pridobijo strokovno znanje o delovanju človeškega telesa, o možnostih odstopanja od zdravega delovanja človeškega telesa ter se naučijo razlikovati eno od drugega
✔️pridobijo ustrezno psihološko znanje in sposobnosti komuniciranja s strankami ter znajo prisluhniti njihovim potrebam in
✔️razvijejo human odnos do človeka.
✔️Izobraževanje je namenjeno tudi osebnostni rasti udeleženca.


➡️Psihofizične sposobnosti:
✔️Dela in naloge refleksoterapevta zahtevajo ustrezne psihofizične sposobnosti in osebnostne lastnosti, kar omogoča human in odgovoren odnos do posameznikov in družbene skupnosti.
✔️Refleksoterapevt mora imeti strokovna znanja, pripravljen je pomagati, ima veselje do dela, je pošten in telesno ter duševno uravnovešen, kar se preverja v pogovoru s kandidatom, in je pripravljen za nenehno izpopolnjevanje.
✔️Imeti mora čut za odgovornost, smisel in natančnost, red in samodisciplino,
✔️smisel za higieno in osebno urejenost,
✔️ sposobnost empatije in vizualizacije.
✔️Potrebna je zbranost ob sprejemanju, poslušanju, odzivanju ter koordiniranju v stiku s stranko, sposobnost hitrega reagiranja in pravilne komunikacije.
✔️Pri delu upošteva kodeks refleksoterapevtov Slovenije.


➡️Interesi:
✔️Refleksoterapevt mora spoštovati dostojanstvo in zasebnost stranke, njene individualne potrebe in vrednote ter njene pravice do izbire in odločanja.
✔️Kot poklicno skrivnost je dolžan varovati podatke o stanju stranke in vse, kar zve o strankinih osebnih, družinskih in socialnih razmerah.
✔️Refleksoterapevt uvaja v svoje delo novosti s področja refleksologije.


➡️Razmere za delo:
* Refleksoterapevt dela v prostoru, ki je ustrezno urejen.
*Delo lahko izvaja tudi na terenu na strankinem domu.
*Delovni čas prilagaja potrebam stranke.
*Dela pretežno sede, vendar tako, da zlahka seže do strankinih nog. *Obremenjen je predvsem palec na roki. *Refleksoterapevt je v stiku z ljudmi, najpogosteje v stiku s stranko in člani njene ožje oziroma širše družine.

0
Feed

Oddajte komentar