Protibolečinska terapija

Psihofizično počutje človeka se zrcali in odseva na stopalih. Tako se na stopalih odslikavajo tudi motnje in poškodbe, ki so vezane na naš sistem okostja, sklepov ter mišic in seveda tudi bolečine, ki so vezane na motnje v teh sistemih.

Protibolečinska terapija s tehniko pritiska na živčne točke je terapevtski pristop, kjer se z aktiviranjem ali sadiranjem refleksnih točk živcev v možganski skorji sprožijo opioidi (opiju podobne substance), ki deluje protibolečinsko oziroma zmanjšajo bolečino. Tako lahko telesu lastni obrambni sistem spet vpliva na prej moteno telesno cono s tem, da poskuša ponovno vzpostaviti normalno stanje.